Kim jesteśmy O Fundacji

Bo życie to nieustająca droga Jumper fundacja

Praca zawodowego kierowcy nie jest łatwa, to życie z dala od bliskich, to samotność, to nieustająca trasa. To droga, która czasem bezpośrednio dążący do celu, czasem jest wyboista i pełna zakrętów. Niekiedy zdarza się, że zatrzymamy się na przysłowiowym zakręcie, kiedy całe dotychczasowe życie legnie w gruzach. Co wtedy?

Zawodowi kierowcy pozostawieni są sami sobie. Ich umiejętności i kwalifikacje wykorzystywane są w pełni przez pracodawców, jednak gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku na drodze, nie mogą liczyć na ich pomoc. Renty i zapomogi, które otrzymują nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życia rodzinnego. Stad też narodził się pomysł na stworzenie Fundacji JUMPER, której celem jest wsparcie zawodowych kierowców oraz ich rodzin.

Jako zawodowy kierowca, który ponad dwie dekady wyjeżdżał w międzynarodowe trasy, nieraz byłem świadkiem wypadków. Dlatego teraz jako przedsiębiorca i przede wszystkim pracodawca, jestem zobowiązany i zarazem szczęśliwy, że udało nam się zrealizować moje marzenie o stworzeniu FUNDACJI JUMPER.

Celem Fundacji jest pomoc rodzinom, w których jedynym żywicielem, był zawodowy kierowca, który zginął w wypadku komunikacyjnym, bądź doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu i nie jest w stanie dalej wykonywać wyuczonego zawodu. Oprócz pomocy finansowej, zadaniem Fundacji Jumper jest pomoc w czasie rekonwalescencji, by powrócić do pełni sił po doznanych urazach. To organizowanie rehabilitacji, rozmowy z psychologiem po traumatycznym wypadku lub domowe wizyty pielęgniarek. Mimo walki o powrót do zdrowia i normalności, nierzadko zdarza się, że nie jest już możliwe, by wrócić do zawodu kierowcy. Jednak nie oznacza to kresu zawodowej ścieżki. Naszym zadaniem jest także pomoc zawodowym kierowcą w przebranżowieniu się. Pragniemy, by ich dotychczasowe umiejętności i doświadczenie wykorzystać w innej dziedzinie zawodowej lub by nabyli nowe kwalifikacje. Bo życie to nieustająca droga, nie zawsze łatwa, ale chodzi o to, by być w ciągłym ruchu!

Prezes Fundacji Jumper
Krystian Fiedziuszko

Back to Top
Close Zoom